Historie klubu

Historie 1934 - 2004

Založení oddílu je datováno do roku 1934 kdy na se party nadšenců ujímá pan Špálovský a společné zakládají oddíl kopané pod názvem SK Smržice. První zápasy sehrává smržické mužstvo na hřišti v Kostelci na Hané. Oddílu se nakonec podařilo získat pozemek, na němž by mohlo vyrůst hřiště splňující parametry pro kopanou. Je to místo, na kterém stojí hřiště dodnes. První zápas na vlastním hřišti je sehrán 22. května 1936. Mužstvo hrálo pravidelně okresní přebor a jeho činnost byla stejně jako činnost jiných spolků přerušena v roce 1942 během okupace.

Po osvobození republiky je postupně obnovována činnost oddílu a I. mužstvo se pravidelně zúčastňuje soutěží v rámci Hanácké župy. Na hřišti jsou vybudovány nové šatny, z dřevěného domku získaného v pohraničí, tyto šatny pak sloužily dál více jak 50let.

V 50. a 60. letech pokračovala činnost oddílu pod hlavičkou Sokola Smržice. V roce 1960 dochází k určité hráčské krizi a mužstvo sestupuje do okresního přeboru.

Počátkem 70. let vede trvající krize v oddílu k odstoupení prakticky celého výboru a díky zapojení tehdy ještě aktivních hráčů i do vedení oddílu dochází k postupné obnově činnosti. Mezi tyto hráče patřili Lubomír Zdráhal, Jiří Peka, Miroslav Los, Luděk Grepl, Miroslav Vlach a další. Zapojení dalších členů vede ke zlepšení práce celého oddílu. Postupně jsou vytvářena nová družstva, která se pravidelně zúčastňují mistrovských soutěží v rámci okresu. Na přelomu 70. a 80. let má oddíl dvě mužstva dospělých, družstvo dorostu a žáků. Systematická práce se začala výrazně odrážet i ve sportovních výsledcích a v roce 1981 Smržice postupují do I.B třídy v rámci Jihomoravského kraje. Na tomto úspěchu má velký podíl trenér Radek Neckář. Nadšení ze sportovních úspěchů se odráží i v přístupu členů k dění v oddíle. Jsou postaveny nové brány, oplocení kolem hřiště a ohrazení hrací plochy. Po reorganizaci krajských soutěží se Smržice po dvou letech vrací zpět do okresního přeboru.

V roce 1984 slaví oddíl 50. výročí do svého založení. V rámci oslav proběhlo několik sportovních akcí, jejichž vrcholem je přátelské utkání se Zbrojovkou Brno.
V následujícím roce je cílem oddílu umístit se v okresním přeboru do 5. místa, které zaručovalo setrvání v přeboru po následné reorganizaci okresních soutěží. Tento cíl se ovšem nenaplňuje a Smržice jsou přeřazeny do III. třídy. Pro sezónu 1986/87 je mužstvu dán nelehký úkol postoup z III. třídy. Pod vedením trenéra Milana Pláňavi se tento cíl nakonec podaří splnit a mužstvo postupuje do okresního přeboru. Předsedou výkonného výboru je zvolen Jaroslav Vyhlídal, který přebral funkci po Jiřím Pekovi, jednatelem je Jan Albrecht, pokladník Lubomír Zdráhal.

Na přelomu 80. a 90 let přebírá po Milanu Pláňavovi trenérskou funkci František Vašina a mužstvo obsazuje přední místa okresního přeboru, to také přináší díky další reorganizaci fotbalových soutěží postup do I.B třídy Hanácké fotbalový župy. Do dění v oddíle se postupně zapojují další členové Milan Jahoda, Miloslav Galíček, Radek Peka a jako hospodář začíná pracovat Ladislav Vožda. Post předsedy opouští Jaroslav Vyhlídal a jeho místo nastupuje Lubomír Zdráhal. Jan Albrecht po 10ti letech končí s funkcí jednatele, kterým se stává Libor Vymazal. Mužstvo žáků vedl Ivo Kejík a následně pak Josef Malý, 93/94 je mužstvo žáků nahrazeno mužstvem dorostu, které vedli Josef Malý a Jaromír Minařík. Další čtyři sezóny se mužstvo mužů umisťuje v horních patrech tabulky v I. B třídě.

V roce 1994 oslavil smržický oddíl 60 let od založení, oslava proběhla v sobotu 25.6. 1994 slavnostní schůzí a následným sportovním programem, při kterém nastoupili staří páni Smržic a Kostelce na Hané (1:3) a dále byl odehrán zápas smržického A mužstva proti mužstvu Moravské Třebové (3:3). Byla také vydána brožura 60. let kopané ve Smržicích.

V sezóně 94/95 se stává trenérem Otakar Galíček a pod jeho vedením se Smržice dočkávají vytouženého postupu do I.A třídy Hanácké fotbalové župy. V této soutěži nastupovaly Smržice po další tři sezóny. Ročník 98/99 byl, ale nad síly smržického mužstva a to nakonec sestupuje do I. B třídy. Během působení v I.A třídě se na trenérském místě postupně vystřídali Otakar Galíček, František Vašina a krátce František Vysloužil. Po této sezóně řada hráčů odchází do jiných oddílů nebo ukončuje hráčskou kariéru, a proto mužstvo ani v I.B třídě nestačí na své soupeře a sestupuje do okresního přeboru. V tomto ročníku je opět přihlášeno mužstvo dorostu, které pod vedením Milana Klementa a Jana Albrechta obsazuje 10. místo v okresním přeboru.

V ročníku 2000/01 se tedy mužstvo mužů vrací po 10ti letech do okresního přeboru, trenérem se stává Jiří Rotter a úkolem celého oddílu je zastavit „sestupový“ trend, bohužel ani to se nedaří a mužstvo Smržic tak sestupuje do nejnižší III. třídy okresního přeboru.

Série sestupů z předešlých let vede k výměně celého výkonného výboru oddílu kopané. Předsedou se stal Vladimír Skácel, místopředsedou Martin Vejmola, pokladníkem Ivo Chytil a jednatelem Libor Vymazal, který jako jediný zůstavá z předešlehé složení výboru. Členový výboru jsou Jiří Albrecht, Stanislav Fiala a Petr Špičák.
Před celým oddílem stojí nelehký úkol postupně získat zpět lepší pověst smržickému fotbalu. Mužstvo začíná připravovat na nový ročník Otakar Galíček a cílem je umístit se do 5. místa, které zaručuje setrvání ve III. třídě po plánované reorganizaci okresních soutěží, popřípadě postoupit z 1. místa zpět do okresního přeboru. Přes dobře rozehranou soutěž, se nakonec po několika zaváhání v závěru, na první postupovou příčku posouvá Haná Prostějov se 4 bodovým náskokem před Smržicemi.

Sezónou 2002/03 vznikají dvě IV. Třídy v rámci okresu, a Smržice zůstavají ve III.třídě s jasným cílem postoupit do okresního přeboru. Hrajicím trenérem se stává po návratu z hostování z Čechovic Josef Vychodil. Po slibně rozjetém začátku sezóny je konečné 3. místo zklamáním, ovšem jak se později ukáže ne nadlouho. Nově začínají ve výboru pusobit Otakar Galíček, Miloš Galíček, Josef Vychodil a Jiří Přikryl. Po Liboru Vymazalovi přebíra funkci jednatele Bohumil Vodák.
Na konci této sezóny se výbor rozhodne vystoupit ze Sokola Smržice a zakládá nový oddíl pod názvem TJ Smržice.

Do nového ročníku 2003/04 tak smržická mužstva nastupují nejen pod novým názvem, ale mužstvo mužů se nakonec dočkává vytouženého postupu do II. Třídy okresního přeboru ze 3. místa. Protože Sokol Vrahovice postupuje do I.B třídy.
Trenérem mužstva se stává Václav Šatný, který s mužstvem obsazuje v konečné tabulce okr. přeboru 5. místo. V této době má oddíl mužstvo dorostu pod vedením Miloše Galíčka a Radka Peky, žáky vede Otakar Galíček a žákovskou přípravku Stanislav Haubert.
Rok 2004 přináší oddílu smutné i veselé události. K té smutné dochází v noci z 25. na 26. února kdy dochází k požáru dřevěných šaten, při kterém je zničeno téměř celé vybavení a bohužel i řada cenným historických pohárů a diplomů. Oddíl se tak ocitl ve velmi těžké situaci a pouze díky rychlé pomoci Obeního úřadu a TJ Sokol Smržice, který oddílu umožil využívat šatny v místní sokolovně, mohly všechna mužstva oddílu začít hrát jarní část soutěží i domácím hřišti. Poděkování patří také firmám, ktré nám v této situaci významně pomohly, jmenovitě jde o LASKI Smržice, SEZAKO Prostějov a INSTA Prostějov a další.

Veselou událostí je oslava 70. výročí založení oddílu. U této příležitosti je vydána brožura 70.let kopané ve Smržicích, která navázala na předešlou publikaci. A byly vyhotoveny pamětní dresíky a šály. Vlastní oslavy proběhly tradičně u příležitosti smržických hodů 26. června a kutlurní program byl doplněn přátelskými utkáními žáků se Sokolem Protivanov (3:2) a muži sehráli přátelské utkání se Sokolem Čechovice (1:1).

Načtení kalendáře se nezdařilo, zkuste stránku načíst znovu.     - Muži
    - Přípravka
    - Dorost

 

Kategorie pro ročník 2023/2024: 

- Okesní Přebor (muži) 

 

 

sdružený klub pro sezónu 2023/2024 s FC Kostelec na Hané: 

- OFS přebor Prostějov 

mladší žáci

 

- Krajská soutěž

starší žáci

 

 

 

 

 

 

archiv: 

 - Muži (2016/2017)   http://tjsmrzice.cz/?mn_page=28

 

 

  

 

Obec Smržice
Partneři
 
 

 


© 2012 - 2024 TJ Smržice, Web vytvořil Jan Laštůvka
RSS , Administrace